גני ילדים  בכרמיאל – רקע כללי -מצב גני הילדים בישראל

גני ילדים בכרמיאל רקע כללי -מצב גני הילדים בישראל
גני ילדים בכרמיאל
עד כה חוק לפיקוח על מעונות יום פרטיים/גני ילדים פרטיים/פעוטונים/משפחתונים
לא עבר במדינת ישראל וילדים רבים מתחנכים במסגרות שאינן מתאימות לפעילות זו
ובידי “אנשי חינוך” , “גננות” ו “מטפלות” שלא הוסמכו בפועל לחינוך ילדים בגיל הרך המפעילים גני ילדים פרטיים.
בישראל קיימים כ- 16,000 גנים פרטיים ומתוכם עומדים בתקני הבטיחות המחמירים מספר מועט ביותר של גנים כ- 600-800 גנים בלבד.

 מצב גני הילדים הפרטיים בכרמיאל כמו בכל שאר חלקי הארץ – ברוב הגנים הפרטיים אין צוות מוסמך
והמילה גננת שגורה בפי כל מנהלת מסגרת פרטית והפכה שם תואר שכל מפעילת גן פרטי
מנכסת לעצמה תוך הטעיית ההורים הטועים לחשוב כי אכן מדובר באשת מקצוע.
ולמעשה אין גנים פרטיים העומדים בכל תקני הבטיחות
ובהעדר חוק לפיקוח על מעונות יום פרטיים אין צפי שדבר זה ישתנה בעתיד הקרוב.


אנחנו בפעוטון של טיפטיפון גאים להימנות בתוך גני הילדים הפרטיים בישראל אשר שמו לעצמם כמטרה וכדגל את נושא החינוך האיכותי והבטיחותי כאחד
וגאים לתרום את חלקנו בהובלת תחום החינוך בגיל הרך בישראל ובכרמיאל בפרט. משום כך הורים רבים מכרמיאל ומישובים רבים באזור משגב
ומעבר לו המוצאים את פרנסתם בכרמיאל ובסביבתה שמחים להצטרף למשפחת טיפטיפון ולהעניק לילדם את רמת האיכות הגבוהה, החום, ההבנה, הקבלה,
התמיכה ואהבה הניתנים בה בשפע רב, בשילוב ייחודי של עמידה בתקני כ”א ובטיחות ללא פשרות .
על כל אלו ועוד בהמשך…