הסתגלות בימי הגן הראשונים

הסתגלות הינה תהליך וכל תהליך דורש זמן.

  •         תהליך ההסתגלות יהיה הרבה יותר קל לילד אם ההורה רגוע
   ושלם עם החלטתו לגבי בחירת הגן המתאים.
  •         הורה כזה נותן אמון בגננת וסומך על יכולת הילד להתמודד ולהסתדר בגן.
  •         הורה מהסס יעביר לילד תחושה של חוסר ביטחון דבר שיקשה על ההסתגלות.

שיתוף פעולה עם הגננת

  •        רצוי מאד לשתף פעולה עם הגננת וכשזו מבקשת לעזוב את הגן, לעשות זאת.
  •        לתת אמון בגננת שהיא תסתדר עם הילד גם אם חלק מילדי הגן עדיין בוכים.

טקס הפרידה מהילד

  •        כשמביאים את הילד בבוקר לגן, בימים הראשונים, רצוי להישאר עמו מעט
   ולתת לו אפשרות לשתף את ההורה במשחק או פינה כלשהי.
  •        חשוב לא להאריך את זמן השהייה של ההורה בגן. לאחר 4-5 דקות לומר שלום לילד להיפרד וללכת.
  •        סביר להניח שאם הילד בוכה, הוא יירגע במהרה.
  •        רצוי מאוד לא להאריך את הפרידה. לבצע טקס הפרידה קבוע וקצר, כמו להיכנס יחד לגן,
  •        לתת נשיקה ולומר שלום. זה ישדר לילד תחושת ביטחון.
  •        “טקס הפרידה” מהילד יכול להמשך מספר ימים בהם ההורה מבלה עם ילדו בגן.
  •        על מנת לא להקשות על תהליך ההסתגלות של הילד לגן
   וכן לא להקשות על עבודת הגננת,יש להגביל את מספר הימים ולעמוד בכך.
  •        לאחר הפרידה ועזיבת הגן, רצוי שלא לחזור ולהיפרד שוב ושוב, או להציץ מבחוץ.
  •        גילוי ההורה על ידי הילד יגרום לבכי הילד וזה עלול לעכב את ההסתגלות .
  •        רצוי שלא להיעלם לילד בזמן שהוא משחק, דבר שעלול לגרום לחוסר ביטחון וחוסר אמון.

בסוף היום

 •        רצוי שיהיה אדם קבוע שלא יאחר לקחת את הילד מהגן בתום יום הלימודים.
 •        אם יש מספר אנשים שאוספים אותו, חשוב לומר לילד ולהודיע לגננת מי יאסוף אותו מהגן באותו יום.
 •        חשוב לא לאחר בסוף היום. לקיחת הילד מהגן באיחור עלולה לגרום לילד חרדה.
 •        כשהילד רואה הורים של ילדים אחרים שמגיעים בזמן והוריו עדיין לא בסביבה.